snaukeleg (H)

Sjå også snaukelèg'e (V) og adverbet snaukeleg (H).

Hankjønn
snaukeleg
Hokjønn
snaukeleg
Inkjekjønn
snaukeleg
Fleirtal
snaukeleg
Komparativ
snaukelegare
Superlativ
snaukelegaste
Bunden
 
Hankjønn
snaukeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
snaukeleg
Komparativ hankjønn
snaukelegari
Superlativ hankjønn
snaukelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.03.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (14.01.2012)
Id fra gammalt system:
4923