tvasen (H)

rotekopp, person som ikkje får det til

Hankjønn
tvasen
Hokjønn
tvasí
Inkjekjønn
tvasi
Fleirtal
tvasne
Komparativ
tvasnare
Superlativ
tvasnaste
Bunden
 
Hankjønn
tvasni
Ho/inkjekjønn / feirtal
tvasne
Komparativ hankjønn
tvasnari
Superlativ hankjønn
tvasnasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
4537
Intern kommentar:
SB: TH og OJH seier forklåring er OK. OJR seier trådtvase er vanleg uttrykk. OJH: seier Tvose