tvase (H)

rote, ikkje få til det ein skal gjere
Sjå også tvasen, tvòse og tvasi.

Infinitiv
tvase
Presens eintal
tvasar
Presens fleirtal
tvase
Preteritum eintal
tvasa
Preteritum fleirtal
tvasa
Perfektum eintal
tvasa
Imperativ eintal
tvas!
Imperativ fleirtal
tvasi!
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
4881