stússelèg'e (H)

person som er inneslutta og lite føre seg og kan samstundes sjå noko "dum" ut
Sjå også stússelèg'e (V), adverbet stússeleg (H) og adverbet dauvlegt (H).

Dei tvei brǿan våre stússelège fysst da trefte fremminde.

Hankjønn
stússelèg'e
Hokjønn
stússelèg
Inkjekjønn
stússeleg
Fleirtal
stússelège
Komparativ
stússelegare
Superlativ
stússelegaste
Bunden
 
Hankjønn
stússelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
stússelège
Komparativ hankjønn
stússelegari
Superlativ hankjønn
stússelegasti
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Rysstad
Registrert av:
Svein Jore (11.02.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.05.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.07.2016)
Id fra gammalt system:
4548