foddoksnaut

krøter som kårfolket "eig" i høve til kontrakt
Sjå også foddok, foddokskjýr, foddokskróne og foddokskontrakt.

Ubunden form eintal
foddoksnaut
Bunden form eintal
foddoksnauti
Dativ eintal
foddoksnautæ
Ubunden form fleirtal
foddoksnaut
Bunden form fleirtal
foddoksnautí
Dativ fleirtal
foddoksnautó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (15.12.2007)
Id fra gammalt system:
3497