foddokskjýr

ku / kyr som kårfolket "eig" i høve til ei kårkontrakt
Sjå også foddok, foddoksnaut, foddokskróne, foddokskontrakt og kjýr.

Ubunden form eintal
foddokskjýr
Bunden form eintal
foddokskjýrí
Dativ eintal
foddokskjýinn
Ubunden form fleirtal
foddokskjý
Bunden form fleirtal
foddokskjýne
Dativ fleirtal
foddokskjý
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (25.01.2009)
Id fra gammalt system:
3496