Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på U: 19 | Totalt: 2095 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check úgjèrast

få dårlegare utsjånad med åra; helst bruka om born og ungdom

Dreng hèv' hell'e úgjårst ette det 'an vart'e vaksen.

check uke

gli med vilje sidelengs

Eg lýt uke mi nòkå så dú au fær sitje!

check úlagast

1. få dårlegare passform, kome i uorden
2. få dårlegare utsjånad

1. Skóne mí hav' úlagast så da æ 'kji gó'e å gange mæ, leng'e.
2. Sòme úlagast mæ åró.

check úlage

skjemme ut, øydeleggje utsjånaden, øydeleggje funksjonaliteten eller kvaliteten

'U úlaga húsi mæ dei ti'byggjæ.

check ulke

skitne ut / til, som regel bruka i hop med "ut" og "til"
Sjå også ulke seg, ulkelèg'e og ulk'e.

Nò lýt du ète greitt, så du inkji ulkar út den nýtvegne skjortâ. Dei nýe klæí dí må du inkji ulke ti'!

check ulke seg

skitne seg til / ut
Sjå også verbet ulke.

Nò må du inkji ulke deg út, nò som mi sku at kjørkjunn.

check úlne

få usmak etter ei tid pga for lite salttilsetjing
Sjå også úl'e.

Hèv' kjø̀ti úlna for mykji, æ det 'kji ètandi.

check undebreie

leggje undebreie i senga

Mi undebreidde mæ a tjell.

check undegangast

love, garantere

Då Jórånd fortålde det mæ åkkå, laut mi undegangast å inkji ève det for aire.

check undrast

lure på (varsam spørjing)

Eg undrast om du vi' vèr' mæ ti' Amérika? Eg undrast om du vi' gjèr' mi a greie? Eg undrast om mi fóre gali då mi selde den véni vetrongjen undâ 'enni Brondrós?

check úre

bruka i omtale av ei mengd levande dyr, tett i tett, som regel insekt; bruka berre i eintal

Mýhankan våreleie i kveld, det va' så det úrde rundt hòvúdi.
Sjå også ørje.
check urglast

verte uklårt (om vatn)
Sjå også urgle og urglen.

Vatni i kjellunn urglast fórt fysst kjellâ inkji æ lensa.

check urgle

gjere vatn uklårt
Sjå også urglast og urglen.

Du må alli urgle ti' vatni i kjelló!

check ussast

floke seg

Bådi spitegåni å minni kan ussast ti' fysst an vare gåmål'e.

check usse

vere sein, kaste bort tid
Sjå også substantivet usse og uss.

Da ussa út håve dagjen førr'ell da finge starte motóren. Nò vi' eg 'kji usse å vente leng'e. Mi uss' åkkå plent út, sossi. Gró ussa i same fussunn.

check útfrège

spørje ut

Då eg va' innom 'æ Góme, varte eg útfrèga om alt som ha' hendt.

check útfære

gjere ferdig eit innvendig snikkararbeid

Mi ljóte útfære kjykkeni fysst'e, førr'ell mi take stògâ.

check úttverve

1. uttverve, vri på vranga
Sjå også uttvervd'e.
2. fortelje altfor personleg om seg sjølv og sine tankar

1. Eg plag' jamt úttverve genseran fyrr'ell eg tvær da.
2. 'An úttvervde seg plent fyr' 'enni.

check úvite

1. svime av
2. slå nokon i svime
Sjå også úviti.

1. 'An ha' úvita då da funn' 'an.
2. "Eg ska' úvite deg!", kjýtte Bjørgúv.