Ordliste

Søketips

Dialektord i søkjefeltet

Når ein skriv inn eit dialektord i søkjefeltet i ordlista, kan det vere ei utfordring å vite korleis ordet er stava. Det kan difor vere lurt å berre skrive inn dei fyrste eller siste bokstavane i ordet. Leitar ein etter ordet «lømendi», kan ein til dømes skrive «løme» eller «mend» i søkjefeltet. Dei fyrste eller siste bokstavane i ordet treng ikkje vere med når ein søkjer. Dersom ein er i tvil om bokstavar midt inne i ordet ein søkjer etter, kan ein bruke teiknet «%». Til dømes «l%men%i». Då skal ordet «lømendi» kome fram.

Nynorskord heiter på vallemål

Dersom ein ynskjer å finne ut kva eit nynorskord heiter på vallemål, så kan ein også oftast finne dette. Du kan velje «forklåring» under «søk etter ord», lengst til venstre under søkjefeltet. Så kan du skrive inn «lemen» i søkjefeltet. Då skal «lømendi» kome fram blant orda som er opplista.

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på Y: 15 | Totalt: 6222 | nullstill
Forklåring Døme
check yfsedròpi

drope frå takskjegget

Eikjâ låg unde yfsedròpó å trútna. Yfsedròpan drjúpe n'i krúnâ mí.

check yfsedryp

takdrypp Sjå også: takdròpi.

An kan inkji sitje i yfsedrypæ.

check yfsingenævr

taknever som ligg langs kanten av gavlen på taket (under yfsingesteinó)
Sjå også yfse, yfsingji, yfsedryp, takdròpi (H) og nævr.

Yfsingenævran ljóte vère stóre å góe.

check yfsingestein'e

steinane som vert lagde utpå kanten over gavlveggene på torvtak
Sjå også yfse, yfsingji, yfsedryp, takdròpi (H) og yfsingenævr.

Tvei av yfsingesteinó ha rapla néd.

check yfsingji

gesims, uttóka rundt heile huset
Sjå også yfsingestein'e, yfse, yfsedryp, takdròpi (H) og yfsingenævr.

På a tòke æ det yfsingan det leitar mest'e på.

check yl'e

varme, varm luft; bruka berre i eintal
Sjå også ylje.

Det mǿtte an yl'e då da stige ive durrstokkjen.

check yndi

godhug

'An ha' spisielle yndi for dei bånæ.

check yngd

ungdom

Du hève då yngdí, du æ ennå ung.

check yngje

mengd av eit eller anna

I vallemålæ æ a heil yngje mæ ord som fókk hav' gløymt.

check Yngjebjør

Ingebjørg

Yngjebjør æ ei av dǿttó 'enni Lív. Den lisle Yngjebjø̀rí va' så tròta at det va' såvídt 'u stabba då da kóme av støyli.

check yskji

ynskje

Fysst du kjæm'e mæ dei yskjæ, då kan eg inkji hjelpe di.

check ystegrís'e

ein neve med nyysta ost av søt mjølk; bruka berre i eintal
(Bruka til mat eller dessert. Sjå oppskrift i heftet "Gamle matoppskrifter og matskikkar frå Valle", utgjeve av Valle Bondekvinnelag)

Bå' unga å vaksne líke ystegrís'e. Ystegrís'e fær an alli kaupe i handelsbúó.

close ystehús

hus der ein yste geitemjølka (om gardar med geiteysteri)

check ystekopp'e
image

"osteform"

Eg hèv' tvei gamle ystekoppa heimi.

check ystestaup

ostekopp med handtak (bruka når ein hadde med ost i samband med likferd)

Ystestaupí æ jamnt brennemerkte.