nævr

never

'An kan flette nævra i håbballæ.

Ubunden form eintal
nævr
Bunden form eintal
nævrí
Dativ eintal
nævrinn
Ubunden form fleirtal
nævra
Bunden form fleirtal
nævran
Dativ fleirtal
nævró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.08.2011)
Id fra gammalt system:
2241