Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på O: 18 | Totalt: 154 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ó'

1. or
2. ut av
3. ut frå

1. Kóti raut ó' ongli.
2. Pæningan dutte ó' pungjæ 'ass.
3. 'An kåm springandi ó' stògunn å sa det brann i sótæ.

check omfremmis

i tillegg til, ekstra, utanom, ikkje medrekna

'An fekk nòko mei' omfremmis maten. Ti' konformasjónæ fekk eg mange gåvu, omfremmis bíbili å salmebók. Eg fekk a gåve omfremmis lǿní. Omfremmis fekk 'an 100 krónu.

close oppette

oppetter

check oppi / oppí / pi / pí
image

opp i
Sjå også nédi / ni.

Mi våre oppi haugan å pila bèr.
Der låg tvau bonn oppí.
Ko mykji sku mi have 'pí?
'An låg 'pi kvílunn å dovna seg.

check oppigjænom

oppover

Åni fór oppigjænom i an himlandi fart'e.

check oppivi

oppover

Oppivi gjekk det trått i nýsnjóræ.

check oppmæ

opp ved

Eg stend'e oppmæ den stóri steinen!, húva Nikelos.

check oppó' / 'pó

opp or
Sjå også opptó'.

'U kåm oppó brunnæ, ette å hav' reiska 'an for musk. Eg treiv músí i róvâ å kasta 'enni 'pó kjèræ. Gró auste mjø̀li 'pó hókkjæ, opp i a hít.

close opptó'

opp or att
Sjå også oppó'.

close opp'ttemæ

opp langs med

check opp'ttigjænom

oppover att

Tårål kåm springandi opp'ttigjænom, så det måtte vèr' eikvort som hasta.

check opp'tt'å

opp på att (td andre høgda i eit hus, på eit kjerrelass, på ein stein)

Vi' du opp'tt'å, Titta, å hente gråkuptâ mí?

check ottafor

utanfor

Det va' visst kalleg glatt ottafor Besteland.

close ó'tte

ut att ein gong til

check ottenat

utanfor, på utsida av

Pusi sit'e ottenat glasæ å mjauktar, å vi' inn!

check òvafor

ovanfor ("òvafor" er truleg ei nyare form enn "òvenat")

Stògehúsí stóge òvafor postvègjen.

check òvafyri

1. ovanfor
2. lengre oppe i dalen

1. Òvafyri æ der an stór'e stein'e du lýt míne.
2. Hèv du vòr' òvafyri i dag?

close òvenat

oppafor, på oppsida av