Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på O: 17 | Totalt: 154 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check ó'

1. or
2. ut av
3. ut frå

1. Kóti raut ó' ongli.
2. Pæningan dutte ó' pungjæ 'ass.
3. 'An kåm springandi ó' stògunn å sa det brann i sótæ.

check omfremmis

i tillegg til, ekstra, utanom, ikkje medrekna

'An fekk nòko mei' omfremmis maten. Ti' konformasjónæ fekk eg mange gåvu, omfremmis bíbili å salmebók. Eg fekk a gåve omfremmis lǿní. Omfremmis fekk 'an 100 krónu.

check oppette

oppetter

Íkonni klív'e oppette fureleggjen for å finne si mat'e.

check oppi / oppí / pi / pí
image

opp i
Sjå også nédi / ni.

Mi våre oppi haugan å pila bèr. Der låg tvau bonn oppí. Ko mykji sku mi have 'pí? 'An låg 'pi kvílunn å dovna seg. "Sǿ i Bǿ sitje da pi tǿ sæ klauvi å klǿ, sku' mi sǿ?" (regle frå Åmli i Valle)

check oppigjænom

oppover

Åni fór oppigjænom i an himlandi fart'e.

check oppivi

oppover

Oppivi gjekk det trått i nýsnjóræ.

check oppmæ

opp ved

Eg stend'e oppmæ den stóri steinen!, húva Nikelos.

check oppó' / 'pó

opp or
Sjå også opptó'.

'U kåm oppó brunnæ, ette å hav' reiska 'an for musk. Eg treiv músí i róvâ å kasta 'enni 'pó kjèræ. Gró auste mjø̀li 'pó hókkjæ, opp i a hít.

check opptó'

opp or att
Sjå også oppó'.

Kåm du di verkeleg opptó ròkjinn forotta hjelp?

check opp'ttemæ

opp langs med

Bjynn reiste høyslé'en opp'ttemæ lǿeveggjen. Eg studde skjíne opp'ttemæ búeveggjen, for det dreiv så fælt.

check opp'ttigjænom

oppover att

Tårål kåm springandi opp'ttigjænom, så det måtte vèr' eikvort som hasta.

check opp'tt'å

opp på att (td andre høgda i eit hus, på eit kjerrelass, på ein stein)

Vi' du opp'tt'å, Titta, å hente gråkuptâ mí?

check ottafor

utanfor

Det va' visst kalleg glatt ottafor Besteland.

check ottenat

utanfor, på utsida av

Pusi sit'e ottenat glasæ å mjauktar, å vi' inn!

check òvafor

ovanfor ("òvafor" er truleg ei nyare form enn "òvenat")

Stògehúsí stóge òvafor postvègjen.

check òvafyri

1. ovanfor
2. lengre oppe i dalen

1. Òvafyri æ der an stór'e stein'e du lýt míne.
2. Hèv du vòr' òvafyri i dag?

check òvenat

oppafor, på oppsida av

Òvenat húsó mí æ der enn kalleg stór'e stein'e.