Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på N: 28 | Totalt: 154 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check néd i / néd í / n'i / n'í
image

ned i

Sku mi néd i kjeddaren?
Eg sokk nédí ti' midt 'å leggjæ.
Leikebílen 'ass Bóa ligg'e n'i søylunn.
Desse skóne æ så tronge at eg slepp'e 'kji n'í!

check nédafor

nedanfor

Dei nýe húsí stande nédafor dei gamle.

check nédette

nedetter

Gró kåm springandi nédette bakkâ i an kallèg'e fart'e.

check nédi / n'i

ned i
Sjå også oppi / 'pi.

'U tók hondí n'i veskâ. Eg æ nédi brunnæ!

check nédigjænom

nedover

Sondri kåm løypandi nédigjænom Oftebakkan i Høydalsmó så snjóføykjâ stód.

check nédivi

nedover

Nédivi gjekk det mest'e for skjótt.

check nédmæ

ned ved

Der æ vént nédmæ åne om våri.

check néd'tt'å

1. ned på att
2. bruka i samband med å ha vanskar med å fullføre eit arbeidskrevjande arbeid
3. bruka i samband med å kome seg ovanpå økonomisk

1. Kattan tikjest allstǿtt kåme sikkå néd'tt'å fǿtan att'e fysst da dette.
2. Eg kjæm'e alli néd'tt'å mæ desse arbeiæ, det va' mykji mei' 'ell eg tenkti.
3. 'An kåm alli néd'tt'å ette dei handelæ.

check néd'å / ni'å

nedpå
Somme seier "nj'å".
Sjå også adverbet néd'å / ni'å.

Det va' såvídt helikopteri va' néd'å, å så reiste det att'e mæ ei gong.

check né'enat

nedanfor

Né'enat húsó 'ass va' der enn fæl'e skróthaug'e.

check né'om

nedanom

Eg reiste né'om lǿâ, å stilte på satelittallerkjen min.

check nére

nær
Sjå også adjektivet néri og adverbet néri.

Titta stó' så nére bekkjæ at eg va' ræd'e 'u kåm ti' dette útí.

check né'tt'emæ

ned langs med

Itt regni renn'e né'tt'emæ ryggjæ, då dapar móti.

check né'ttigjænom

nedover att

Eg laut né'ttigjænom líí for å hente dèt eg ha' gløymt.

check nórafor

nordanfor

Nórafor Tryndelag æ mi alli kjend'e.

check nórdette

nordetter

Sku' mi gange nórdette líí å sjå om der æ saui?

check nórdigjænom

nordover

Sku' mi nórdigjænom ell' sǿigjænom.

check nórd'tt'emæ

nord langs med

Òsóv gjekk nórd'tt'emæ åne å fiska.

check nórd'tt'igjænom

nordover att

Eg trúr eg lýt nórd'tt'igjænom, eg hèv' gløymt å kaupe kaffé å skrå!

check nórenat

nordanfor

Eg stend'e nórenat steinæ.

check nórmæ

nord ved

Der låg an dau'e elg'e nórmæ Klomrí.

check nórom

nordom

Eg spring'e nórom steinen.

check nǿrstemæ

lengst nord ved

Nǿrstemæ vatnæ æ det godt å fiske.

check nårenat

innafor bordet som står lengst frå inngangsdøra
Sjå også når og nårom.

'U sat nårenat bórdæ

check nårigjænom

innover i eit rom, gang eller sal

Konformantan gjinge nårigjenom kjørkjetili å sette sikkå på dei fremste benkjin.

check nårive

innover (bort frå døra, innover i td stova)

Eg gjeng'e nårive tili.

check nårmæ

bort mot (om noko som er inst i stoga)

Pusi sit'e nårmæ paden å tvær seg mæ labb'e attenat øyró.

check nårom

innom bordet som står lengst frå inngangsdøra (ein må vere i rørsle)
Sjå også når og nårenat.

"Sèt deg nårom bórdi, så ska' du få ète åkkå!"