nårigjænom

innover i eit rom, gang eller sal

Preposisjon
nårigjænom
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.01.2006)
Id fra gammalt system:
5553