Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Ø
 22. Å
 23. *
Tal ord på M: 23 | Totalt: 669 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check makji

make, liknande

Ha' du visst makji? Hèv' du kjent makji?

check mangestad

mange stader

Jólesmeddin kunna an høyre mangestad i bygdinn.

check mangetí'i

ofte

Eg hèv' mangetí'i helst'e vóndt i hovdæ.

check masslegt

bruka om person som ser ut som han likar maten
Sjå også masslèg'e.

Den lisli gúten åt så masslegt.

check mata

verte fyllt med "mat" (om korn som mognar)

Konni hève mata.

check méls / médels

middelmådig, mellomste, i midten

Åni va' reikna som méls gó'e ti' arbeie.

check mélungs

midt i, midt utpå

'An kåm mélungs út'å vatni då 'an fór i ísi.

check mest'e

mest, omtrent, bortimot

'An æ mest'e femtí år.

check mestom

nærast, nesten

Eg æ mestom færig'e. Det æ 'kji mestom sò leitt.

check midtlíis

midt oppe i lia

Mi gjinge midtlíis å glódde ette gaupefòr.

check minneleg

verte minnt på, verdt å minnast

Det va' så minneleg å kåme der att'e. Det va' så minneleg å sjå deg att'e.

check mismælt'e

verte misoppfatta, uttrykkje seg uklårt

Eg varte mismælt'e, eg meinte 'kji sossa.

check mjåkkvarmt

lunka (nymjølka mjølk med kroppsvarme; dette ordet, som er eit generelt temperaturmål, kan òg brukast om td vatn)

Fysst småungan ha' slutta å súge, sille da have mat'e å drikke mjåkkvarmt.

check mókkandi

mjølkande (bruka om ku som mjølkar for tida)

Hav' di mange mókkandi i fjósæ?

check mótbakk

motbakke

D'æ tungt mótbakk mæ tung'e kass'e.

check munnlært

lært frå munn til munn (ikkje gjennom å lese seg til det; td stev, soger)

Detti eg fortèl'e hèra æ munnlært.

check muslandi

kome stilt og sakte

Sjå, dèr kjæm'e Gunnår muslandi.

check mykji

mykje

Mi have mei' snjór'e 'pi Garó 'ell der æ på Rysstad.

check mykji

ofte

Sigmund kjæme nå mykji å galne léne fysst an æ úti å kjøyrer.

check

med
Sjå også preposisjonen .

Eg hèv' slóen ti' å stýre mæ.

check mæden

knapt, såvidt

Steinen va' så tung'e, det va' mæden mi velt' 'ó. Eg va' så tròta, det va' mæden eg stinta.

check målemidjom

mellom måltida 

Itt an èt'e målemidjom, ska' an helst'e inkji ète så mykji, kvære måli. Mi hav' a lítí kvíld målemidjom.

check måteleg

passeleg, vert ikkje gradbøygt

Eg æ barre måteleg fornǿgd'e mæ desse bílæ.