Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på M: 18 | Totalt: 609 | nullstill
Forklåring Døme
check makji

make, liknande

Ha' du visst makji? Hèv' du kjent makji?

check masslegt

bruka om person som ser ut som han likar maten
Sjå også masslèg'e.

Den lisli gúten åt så masslegt.

check mata

verte fyllt med "mat" (om korn som mognar)

Konni hève mata.

check méls / médels

middelmådig, mellomste, i midten

Åni va' reikna som méls gó'e ti' arbeie.

check mélungs

midt i, midt utpå

'An kåm mélungs út'å vatni då 'an fór i ísi.

check mest'e

mest, omtrent, bortimot

'An æ mest'e femtí år.

close mestom

nærast, nesten

Eg æ mestom færig'e. Det æ 'kji mestom sò leitt.

check midtlíis

midt oppe i lia

Mi gjinge midtlíis å glódde ette gaupefòr.

check minneleg

verte minnt på, verdt å minnast

Det va' så minneleg å kåme der att'e. Det va' så minneleg å sjå deg att'e.

check mismælt'e

verte misoppfatta, uttrykkje seg uklårt

Eg varte mismælt'e, eg meinte 'kji sossa.

close mjåkkvarmt

nymjølka mjølk med kroppsvarme (dette ordet, som er eit generelt temperaturmål, kan òg brukast om td vatn)

check mókkandi

mjølkande (bruka om ku som mjølkar for tida)

Hav' di mange mókkandi i fjósæ?

check mótbakk

motbakke

D'æ tungt mótbakk mæ tung'e kass'e.

check mykji

mykje

Mi have mei' snjór'e 'pi Garó 'ell der æ på Rysstad.

check mykji

ofte

Sigmund kjæme nå mykji å galne lénæ fysst an æ úti å kjøyrer.

close

med
Sjå også preposisjonen .

Eg hèv' slóen ti' å stýre mæ.

close mæden

1. knapt, såvidt
2. av all makt

1. Steinen va' så tung'e, det va' mæden mi velt' 'ó.
2. 'An sprang mæden 'an vann.

close måteleg

passeleg, vert ikkje gradbøygt