måteleg

passeleg, vert ikkje gradbøygt

Positiv
måteleg
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (12.02.2005)
Id fra gammalt system:
3907
Intern kommentar:
gradbøygt?? adjegtiv?? måtelegt i Valle??