Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 32 | Totalt: 2478 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jalt'e

1. halte, verkje, ha vondt for å gå
2. ufruktbar kvinne
Somme seier "jolt'e"

1. 'U va' så jolt. 'An hèv' vorte så jalt'e i det seiste.
2. Det varte sagt at 'u va' jolt.

check jamdig'e

like tykk i båe endane

Skakestokkjen æ jamdig'e.

check jamgåmål'e

jamgammal; vert ikkje gradbøygt

Èg å fai din æ jamgamle.

check jamn'e

jamn

Slåtten "Tussebrúrfærí" ska' inkji spilast mæ jomn takt, meinte Andrés.

check jamsís

jamsides
Sjå også adverbet jamsís.

Dómaran trekkje for jamsís né'slag.

check jamtramma

fylt til randa

Tunnâ æ jamtramma mæ konn.

check jara

gravlagd

"Så mange hundre som hèr æ jara..."(stevline)

check jarfast'e

jordfast stein, synleg eller dekka, og så stor og tung at han ikkje let seg rikke

D'æ leitt mæ mange jarfaste steina dèr an ska' plǿgje.

check jarlèg'e (V)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Somme seier "jarelèg'e".
Sjå også jarlèg'e (H).

Taddeiv va' jarlèg'e; 'an måtte hav' opplivt nåkå kallegt.

check jarlèg'e (H)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Sjå også jarlèg'e (V).

Ungan' kóme så jarlège heim'tt'ó' skógjæ, da trúdde da ha' høyrt bjynnen.

check jarta

djerv, uredd; vert ikkje gradbøygt

Torgrím æ så jarta, 'an tikjest alli vèr' ræd'e nòkå ting.

check jaselèg'e (V)

ser redd ut

Svein æ jaselèg'e å sjå ti', men hausen kan 'an vère.

check jasen

redd

Òsóv æ så jasen av si; vaksen kar'e, å så vère rædd'e mýsan!

check jeireflåd'e

ujamt i kantane (om td vadmål etter stamping)

Då eg fekk att'e vallmålsvèven min ette at 'an va' stampa, va' det så leidt, 'an va' nòkå jeireflåd'e.

check jinídig'e

1. gjerrig, svært påhalden med pengar, gniken
2. arbeidsam, energisk

1. Det æ 'kji rart at han hèv' mykji pæninge i bankjæ, han som æ sò jinídig'e.
Sjå også passig'e og nadig'e.
2. Knút va' jinídig'e ti' arbeie.

check jinna

usmak i kasserolle (metallsmak)

Fysst an kasli ha' stae lengji, kunna 'an var' jinna.

check jinnsk'e

sterk og likar å vise styrkjen sin

D'æ helst'e karan som have órd for å vèr' jinnske.

check jinnsklèg'e (V)

sjå sterkleg og velbygd ut

Det vare nóg an gó'e arbei'skar'e av 'ó Bjynn, sò jinnsklèg'e som 'an sér út!

check jinnspengd'e

forsterka med jern

Denne kjistâ æ bå' útskòrí å jinnspengd.

check jòkandi

svært 

Detti va' jòkandi kaldt vatn, så an må inkji slòke det í seg for fórt.

check jòkekald'e

svært kaldt (td drikkevatn, isblanda vatn, kald vind)

Jòkekaldt vatn ska' an helst'e inkji drikke. Då mi kóme oppå Stavedalsbròti, vorte mi mǿtte av a jòkekold austyrje. Eg varte jòkekold då eg såg da fóre ísen mæ same 'an ha' lagt.

check jòkelaupa

tilfrosen overflate (når regn / fuktig luft har frose til ei ishinne på marka)
Sjå også jòkelaupe.

Undekjǿlt regn gjère at eikvort vare jòkelaupa.

check joklen

full av tennar (jokl)

Stokka som æ joklne kan an inkji sage ti' matrial'e.

check joklevé'a

sprø og hard ved (tennar)
Sjå også joklevé'e.

Stokkjen æ joklevé'a, å inkji brúkandi ti' anna 'ell vé'e.

check jóleleg

snø på trea og på bakken

'Er æ jóleleg i dag, men i morgó hav' da meldt tøyr'e.

check jórdarm'e

dårleg i hevd (om jord)

Garen æ så jórdarm'e at det vare fillí avling i år.

check jórdmjørkt (H)

når det er grått i veret om vinteren, og ein ikkje ser konturane i landskapet; vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader
Sjå også snjómørkt (V).

Det va' så jórdmjørkt at det va' vóndt å sjå kòr an kjøyri.

check jórdvendt'e

person som ser ned i bakken når han går, vert ikkje gradbøygt

Tryggvi sa at den fremminde jenta va' så jórdvendt.

check jugelèg'e (V)

sportsleg

Denna nýi bílen du hèv' kaupt di sér så jugelèg'e út! Såmund va' så jugelèg'e då 'an kåm på dei nýe sykkelæ sí.

check jåg'e

skakk, vridd

Itt bórdí hav' slègje sikkå æ da jåge.

check jållt'e

halt og dårleg til beins (om hest)

Hesten min æ så jållt'e at eg trúr eg lýt slakt' 'an.

check jåsten

1. trekkfullt, t.d. i eit hus der vinden kan blåse igjennom.
2. vindtrekk ute
Sjå også jåsti.

1. Dèt va' det jåstnaste hús eg hèv' vòre í. Sjúr låg på dei jåstne trandó om nóttí.
2. Det va' helste jåsti på Heddefjødd i dag.