Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. K
 11. L
 12. M
 13. N
 14. O
 15. P
 16. R
 17. S
 18. T
 19. U
 20. V
 21. Y
 22. Æ
 23. Ø
 24. Å
 25. *
Tal ord på J: 23 | Totalt: 2239 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check jamgåmål'e

jamgammal; vert ikkje gradbøygt

Èg å fai din æ jamgamle.

close jamn'e

jamn

check jamsís

jamsides
Sjå også adverbet jamsís.

Dómaran trekkje for jamsís né'slag.

check jamtramma

fylt til randa

Tunnâ æ jamtramma mæ konn.

check jara

gravlagd

"Så mange hundre som hèr æ jara..."(stevline)

check jarfast'e

jordfast stein, synleg eller dekka, og så stor og tung at han ikkje let seg rikke

D'æ leitt mæ mange jarfaste steina dèr an ska' plǿgje.

check jarlèg'e (V)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Somme seier "jarelèg'e".
Sjå også jarleg (H).

Taddeiv va' jarlèg'e; 'an måtte hav' opplivt nåkå kallegt.

check jarlège (H)

overraska, forstøkt, ser redd ut
Sjå også jarlèg'e (V).

Ungan' kóme så jarlège heim'tt'ó' skógjæ, da trúdde da ha' høyrt bjynnen.

check jarta

djerv, uredd; vert ikkje gradbøygt

Torgrím æ så jarta, 'an tikjest alli vèr' ræd'e nòkå ting.

close jaselèg'e (V)

ser redd ut

check jasen

redd

Òsóv æ så jasen av si; vaksen kar'e, å så vère rædd'e mýsan!

check jeireflåd'e

ujamt i kantane (om td vadmål etter stamping)

Då eg fekk att'e vallmålsvèven min ette at 'an va' stampa, va' det så leidt, 'an va' nòkå jeireflåd'e.

check jinídig'e

gjerrig, svært påhalden med pengar, gniken

Det æ 'kji rart at han hèv' mykji pæninge i bankjæ, han som æ sò jinídig'e.
Sjå også passig'e og nadig'e.

check jinna

usmak i kasserolle (metallsmak)

Fysst an kasli ha' stae lengji, kunna 'an var' jinna.

check jinnsk'e

sterk og likar å vise styrkjen sin

D'æ helst'e karan som have órd for å vèr' jinnske.

close jòkandi

jokandi kaldt vatn

close jòkekaldt

svært kaldt drikkevatn, isblanda vatn

check jòkelaupa

tilfrosen overflate (når regn / fuktig luft har frose til ei ishinne på marka)
Sjå også jòkelaupe.

Undekjǿlt regn gjère at eikvort vare jòkelaupa.

close joklevé'a

Sjå også joklevé'e.

close jóleleg (H)

ordet vert bruka om når naturen ser ut som i jola

check jórdmjørkt (H)

når det er grått i veret om vinteren, og ein ikkje ser konturane i landskapet; vert ikkje bøygt i kjønn, tal eller grader
Sjå også snjómørkt (V).

Det va' så jórdmjørkt at det va' vóndt å sjå kòr an kjøyri.

check jórdvendt'e

person som ser ned i bakken når han går, vert ikkje gradbøygt

Tryggvi sa at den fremminde jenta va' så jórdvendt.

check jåsten

1. trekkfullt, t.d. i eit hus der vinden kan blåse igjennom.
2. vindtrekk ute
Sjå også jåsti.

1. Dèt va' det jåstnaste hús eg hèv' vòre í. Sjúr låg på dei jåstne trandó om nóttí.
2. Det va' helste jåsti på Heddefjødd i dag.