jòkandi

jokandi kaldt vatn

Hankjønn
jòkandi
Hokjønn
jòkandi
Inkjekjønn
jòkandi
Fleirtal
jòkandi
Bunden
 
Hankjønn
jòkandi
Ho/inkjekjønn / feirtal
jòkandi
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
6050