veitefluge

spyfluge
Sjå også veit.

Veiteflugun æ nòkå av det ulkelègaste eg veit. Då kjæm'e eg barre i hug hauga av krabbandi, kvíte makke.

Ubunden form eintal
veitefluge
Bunden form eintal
veiteflugâ
Dativ eintal
veiteflugunn
Ubunden form fleirtal
veiteflugu
Bunden form fleirtal
veiteflugun
Dativ fleirtal
veiteflugó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (07.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (26.06.2013)
Id fra gammalt system:
988
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål