nǿv'e

1. nøyen, pedantisk
2. liten margin
Sjå også nǿvt.

Hankjønn
nǿv'e
Hokjønn
nǿv
Inkjekjønn
nǿvt
Fleirtal
nǿve
Komparativ
nǿvare
Superlativ
nǿvaste
Bunden
 
Hankjønn
nǿvi
Ho/inkjekjønn / feirtal
nǿve
Komparativ hankjønn
nǿvari
Superlativ hankjønn
nǿvasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.08.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.09.2015)
Id fra gammalt system:
834