nǿvt

såvidt det går, med liten margin
Sjå også nǿv'e.

Positiv
nǿvt
Komparativ
nǿvare
Superlativ
nǿvaste
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
4890