vombiskjinn

Utstrekking / avriving av bukmusklane, slik at vomma sig ned / ut til eine sida. Dette førekjem oftast mot slutten av svangerskapet. Årsaka er stor tyngde av mange / store foster. Dyret kan leve godt med dette, men vert sterkt hemma i å take seg fram.
Dei fleste husdyr kan få denne skaden, men er mest vanleg hjå sau.
Må alltid ha med verbet å vère, eller verbet å vare.

An sau'e som hèv' vorte vombiskjinn kan an inkji fǿ ti' néste år.

Hankjønn
vombiskjinn
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Dyr
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.08.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Id fra gammalt system:
669
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål
Vombiskjinn
Vombiskjinn An sau'e 'ass Dreng Rike (f. 1958) hèv' vorte vombiskjinn. photo_camera Inge Håvard Jore (14.07.2004)
Intern kommentar: