fedde

redusere masketalet når ein strikkar

Fysst an spitar an vott'e ell' an leist'e, så lýt an fedde av fysst an kjæm'e fram i fingan ell' tæne.

Infinitiv
fedde
Presens eintal
fedder
Presens fleirtal
fedde
Preteritum eintal
felte
Preteritum fleirtal
felte
Perfektum eintal
felt
Imperativ eintal
fedd!
Imperativ fleirtal
feddi!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Klede og sko
Innlese av
Knut K. Homme (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Bjørgulv Holen (12.03.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.03.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (18.06.2013)
Id fra gammalt system:
6517
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål