forøyeleg (H)

ein som brukar mykje pengar eller anna, meir enn ein har råd til
Sjå også forøyelèg'e.

Sòme våre så forøyeleg at da kóme út'å ví'åsen.

Hankjønn
forøyeleg
Hokjønn
forøyeleg
Inkjekjønn
forøyeleg
Fleirtal
forøyeleg
Komparativ
forøyelegare
Superlativ
forøyelegaste
Bunden
 
Hankjønn
forøyeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
forøyeleg
Komparativ hankjønn
forøyelegari
Superlativ hankjønn
forøyelegasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Bjørgulv Holen (19.02.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.02.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
6396