framlest'e

lass som har mest tyngde framme
Sjå også bakleste og framlesse.

Hankjønn
framlest'e
Hokjønn
framlest
Inkjekjønn
framlest
Fleirtal
framleste
Komparativ
mei' framlest
Superlativ
meste framlest
Bunden
 
Hankjønn
framlesti
Ho/inkjekjønn / feirtal
framleste
Komparativ hankjønn
mei' framlesti
Superlativ hankjønn
meste framlesti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5735