framlesse

lesse mykje i framenden av eit lass
Sjå også framlest'e og baklesse.

Inkji framlessi sossa!

Infinitiv
framlesse
Presens eintal
framlesser
Presens fleirtal
framlesse
Preteritum eintal
framleste
Preteritum fleirtal
framleste
Perfektum eintal
framlest
Imperativ eintal
framless!
Imperativ fleirtal
framlessi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Vesla Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.11.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.11.2005)
Id fra gammalt system:
5733