frau

skum
Sjå også fraue.

Ubunden form eintal
frau
Bunden form eintal
frauí
Dativ eintal
frauinn
Ubunden form fleirtal
fraui
Bunden form fleirtal
frauin
Dativ fleirtal
frauó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Id fra gammalt system:
5570