skavvé'e

avberka vedstrange / -kubbe
Sjå også skave, vé'e og skjevli.

Ubunden form eintal
skavvé'e
Bunden form eintal
skavvéen
Dativ eintal
skavvéæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.07.2010)
Id fra gammalt system:
5537