skave

1. skjere borkestrimlar av lauvtre (raun, selje), til dyrefor
Sjå også skav, skjevli, skavvé'e, skavejinn og skavenív'e.
2. når skinnet losnar på reinsdyrhorna

1. Da skava bå' kvisti å branda.
2. Nò skave reisdýrí; eg såg an bukk'e som stod å stanga inni an runni.

Infinitiv
skave
Presens eintal
skavar / skjèv'e
Presens fleirtal
skave / skjève
Preteritum eintal
skava / skóv
Preteritum fleirtal
skava / skóve
Perfektum eintal
skava / skavi
Imperativ eintal
skav!
Imperativ fleirtal
skavi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (19.08.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (12.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.06.2011)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (01.02.2023)
Id fra gammalt system:
693
Intern kommentar:
Reinsdyr stangar inni runnar o.l. fordi dei klør i horna når dei skavar. KKH brukar bøyingsformene etter skråstrekteikn.
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål