fjøyr

1. skovl i kvinnekaddæ
2. fjør
Sjå også fjøyre.

Ubunden form eintal
fjøyr
Bunden form eintal
fjøyrí
Dativ eintal
fjøyrinn
Ubunden form fleirtal
fjøyri
Bunden form fleirtal
fjøyrin
Dativ fleirtal
fjøyró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr , Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (20.10.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.07.2015)
Id fra gammalt system:
5534
Intern kommentar:
SJ: i hjul? KKH: ja. Tyding 2 her.