fjøyre

fjøre
Sjå også fjøyr og fjøyrart'e.

Infinitiv
fjøyre
Presens eintal
fjøyrer
Presens fleirtal
fjøyre
Preteritum eintal
fjøyre
Preteritum fleirtal
fjøyra
Perfektum eintal
fjøyra
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5535