kvinnekadd'e

loddrett stokk med "fjøyri" som driv kverna

Ubunden form eintal
kvinnekadd'e
Bunden form eintal
kvinnekadden
Dativ eintal
kvinnekaddæ
Ubunden form fleirtal
kvinnekadda
Bunden form fleirtal
kvinnekaddan
Dativ fleirtal
kvinnekaddó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.07.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12961