gríseleg (H)

urein, uryddig
Sjå også adverbet gríseleg (H) og gríselèg'e.

Hankjønn
gríseleg
Hokjønn
gríseleg
Inkjekjønn
gríseleg
Fleirtal
gríseleg
Komparativ
gríselegare
Superlativ
gríselegaste
Bunden
 
Hankjønn
gríseleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
gríseleg
Komparativ hankjønn
gríselegari
Superlativ hankjønn
gríselegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.05.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
5153