gríselèg'e (V)

urein, uryddig
Sjå også adverbet gríseleg (V) og adjektivet gríseleg (H)

Hankjønn
gríselèg'e
Hokjønn
gríselèg
Inkjekjønn
gríselegt
Fleirtal
gríselège
Komparativ
gríselègare
Superlativ
gríselègaste
Bunden
 
Hankjønn
gríselègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
gríselège
Komparativ hankjønn
gríselègari
Superlativ hankjønn
gríselègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.05.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
5152