seggjen (H)

fyktig, rå
Sjå også saggjen.

Hankjønn
seggjen
Hokjønn
seggjí
Inkjekjønn
seggji
Fleirtal
seggne
Komparativ
seggnare
Superlativ
seggnaste
Bunden
 
Hankjønn
seggni
Ho/inkjekjønn / feirtal
seggne
Komparativ hankjønn
seggnari
Superlativ hankjønn
seggnasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.04.2018)
Id fra gammalt system:
5123
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning". 223, hokjønn: Segji, slagji, råski, seig, jomn. Hankj: Seggjen, slagjen, råskjen, seigæ, jamnæ. Substantiv: Væte, vatn, råskji (klæderne er ikke fri for vand).