fjetrestein'e (H)

flat stein til å fjetre med
Sjå også verbet fjetre og substantivet fjetre (V).

Ubunden form eintal
fjetrestein'e
Bunden form eintal
fjetresteinen
Dativ eintal
fjetresteinæ
Ubunden form fleirtal
fjetresteina
Bunden form fleirtal
fjetresteinan
Dativ fleirtal
fjetresteinó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (12.04.2005)
Id fra gammalt system:
5087