fjetre

kaste liten flat stein bortetter ei vassflate, så steinen "hoppar" ein eller fleire gonger
Sjå også substantivet fjetre og fjetrestein'e (H).

Det æ gama å fjetre fysst an finn'e greie, glatte fjetru.

Infinitiv
fjetre
Presens eintal
fjetrar
Presens fleirtal
fjetre
Preteritum eintal
fjetra
Preteritum fleirtal
fjetra
Perfektum eintal
fjetra
Imperativ eintal
fjetr!
Imperativ fleirtal
fjetri!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Leik og fritid
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (12.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (12.04.2005)
Id fra gammalt system:
1137
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål