forkjøyrd'e

Lei, trøytt; vert ikkje gradbøygt. Må alltid ha med eit av verba vère eller vare.
Sjå også leid'e.

Hankjønn
forkjøyrd'e
Hokjønn
forkjøyrd
Inkjekjønn
forkjøyrt
Fleirtal
forkjøyrde
Bunden
 
Hankjønn
forkjøyrdi
Ho/inkjekjønn / feirtal
forkjøyrde
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (10.04.2005)
Id fra gammalt system:
4983
Intern kommentar:
SJ: bruka berre i hop med preposisjonen av?