godt

godt - betre - best
Sjå også adjektivet gó'e.

Positiv
godt
Komparativ
bæri / bète
Superlativ
beste
Ordklasse
Adverb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4879
Intern kommentar:
På møte: bète er truleg ei eldre form