snillskleg (H)

Sjå også adverbet snillskleg (V) og adjektivet snillskleg (H).

Positiv
snillskleg
Komparativ
snillsklegare
Superlativ
snillsklegaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.03.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.04.2018)
Id fra gammalt system:
4799
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning". 219, snillegæ, lieleg, gosslegæ, vranten. Snillegheit, lielegheit, gosslegheit, vrantri (hell vrongheit),