bikundeleg (H)

oppfinnsam person som er god til å utføre vanskelege tekniske oppgåver
Sjå også bikundelèg'e (V), konstig'e og hag'e.

Den bikundelegari av da va' Eirik.

Hankjønn
bikundeleg
Hokjønn
bikundeleg
Inkjekjønn
bikundeleg
Fleirtal
bikundeleg
Komparativ
bikundelegare
Superlativ
bikundelegaste
Bunden
 
Hankjønn
bikundeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
bikundeleg
Komparativ hankjønn
bikundelegari
Superlativ hankjønn
bikundelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar , Ord med utanlandsk opphav
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.02.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (20.04.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (22.01.2010)
Id fra gammalt system:
4670
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål