syndleg (H)

tynn, mager
Sjå også syndlèg'e (V) og adverbet syndleg (H).

'An hèv' vorte så syndleg i det seiste.

Hankjønn
syndleg
Hokjønn
syndleg
Inkjekjønn
syndleg
Fleirtal
syndleg
Komparativ
syndlegare
Superlativ
syndlegaste
Bunden
 
Hankjønn
syndleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
syndleg
Komparativ hankjønn
syndlegari
Superlativ hankjønn
syndlegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4552