syndleg (H)

leitt, vondt
Sjå også adjektivet syndlèg (H) og adverbet syndleg (V).

Det æ syndleg å sjå koss 'u strevar.

Positiv
syndleg
Komparativ
syndlegare
Superlativ
syndlegaste
Ordklasse
Adverb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Merk: Når adverbet kjem som siste ord i ei setning, vert endinga -legt

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.04.2010)
Id fra gammalt system:
4551