mylse

1. haug med fine og runde steinar til å "munke mylse" med
2. uformeleg, småfeit

Sku mi munke mylse? Mylsâ æ stór, av små, runde steina

Ubunden form eintal
mylse
Bunden form eintal
mylsâ
Dativ eintal
mylsunn
Ubunden form fleirtal
mylsu
Bunden form fleirtal
mylsun
Dativ fleirtal
mylsó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.08.2007)
Id fra gammalt system:
4529
Intern kommentar:
SJ: kva er verbet munke - ikkje reg?