munkast

leik med runde steinar

Bonní sitje å munkast på a rugge úti túnæ.

Infinitiv
munkast
Presens eintal
munkast
Presens fleirtal
munkast
Preteritum eintal
munkast
Preteritum fleirtal
munkast
Perfektum eintal
munkast
Imperativ eintal
munkast!
Imperativ fleirtal
munkast!
Ordklasse
Verb
Emne
Leik og fritid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (28.01.2006)
Id fra gammalt system:
4528
Intern kommentar:
SJ: kaste munk, slå munk - eigne uttrykk?