kjakke

mase, småkjekle, kritisere, stendig klage på ein annan person Sjå også kjakkjen.

Sòme moiri æ fæle ti' å kjakke på ungan. 'U gjåre 'kji kå kjakka på 'an allstǿtt.

Infinitiv
kjakke
Presens eintal
kjakkar
Presens fleirtal
kjakke
Preteritum eintal
kjakka
Preteritum fleirtal
kjakka
Perfektum eintal
kjakka
Imperativ eintal
kjakk!
Imperativ fleirtal
kjakkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.03.2016)
Id fra gammalt system:
4473
Intern kommentar:
Subst??