vende spongjinn

Når det er litt stryk i elva slik at det ikkje legg seg is, men har lagt seg is langs land. Så vert det hogge laust eit stort isstykke på den eine sida og skuva ut slik at straumen tek det og når andre sida av elva. Då vert det ei bru som frys til og kan brukast til å køyre med hest over.
Sjå også spong.

Det va' helste på Otre da vendte spongjinn.

Uttrykk
vende spongjinn
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Ver og føre , Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Id fra gammalt system:
4172
vende spongjinn
vende spongjinn Skjisse ive å vende spongjinn. photo_camera Daniel Rike (28.01.2005)
Intern kommentar: