dugandi

arbeidssam, flink til å få gjort det ein skal gjere, vert ikkje gradbøygt
Sjå også duge og duglaus'e.

Hankjønn
dugandi
Hokjønn
dugandi
Inkjekjønn
dugandi
Fleirtal
dugandi
Bunden
 
Hankjønn
dugandi
Ho/inkjekjønn / feirtal
dugandi
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (26.12.2004)
Id fra gammalt system:
4086