duglaus'e

doven (får gjort lite av det ein skal gjere)
Sjå også duge og dugandi.

Den duglausasti karen ville alli arbeie.

Hankjønn
duglaus'e
Hokjønn
duglaus
Inkjekjønn
duglaust
Fleirtal
duglause
Komparativ
duglausare
Superlativ
duglausaste
Bunden
 
Hankjønn
duglausi
Ho/inkjekjønn / feirtal
duglause
Komparativ hankjønn
duglausari
Superlativ hankjønn
duglausasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Liv Helga Brokke (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.12.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.12.2016)
Id fra gammalt system:
2966