kjøyrelǿtropp

løetrapp / låvebru
Sjå også lǿetropp og kjøyretropp.

Mange kjøyrelǿtroppi våre kalleg bratte.

Ubunden form eintal
kjøyrelǿtropp
Bunden form eintal
kjøyrelǿtroppí
Dativ eintal
kjøyrelǿtroppinn
Ubunden form fleirtal
kjøyrelǿtroppi
Bunden form fleirtal
kjøyrelǿtroppin
Dativ fleirtal
kjøyrelǿtroppó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.09.2014)
Id fra gammalt system:
4069