lǿetropp

løetrapp / låvebru
Sjå også kjøyretropp og kjøyrelǿtropp.

Mange lǿetroppi våre kalleg bratte.

Ubunden form eintal
lǿetropp
Bunden form eintal
lǿetroppí
Dativ eintal
lǿetroppinn
Ubunden form fleirtal
lǿetroppi
Bunden form fleirtal
lǿetroppin
Dativ fleirtal
lǿetroppó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.09.2014)
Id fra gammalt system:
1944
Lǿetropp
Lǿetropp photo_camera Sigurd Brokke (09.09.2014)
Intern kommentar: Museumstunet på Rygnestad.