móta

ville, ha lyst til, vert ikkje gradbøygt
Sjå også daudmóta.

Hankjønn
móta
Hokjønn
móta
Inkjekjønn
móta
Fleirtal
móta
Bunden
 
Hankjønn
móta
Ho/inkjekjønn / feirtal
móta
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.06.2011)
Id fra gammalt system:
3888